do góry
AVON TYRES
2Brally
ps-sport


Regulamin i harmonogram Rally Sprint


   

   Zapraszamy do zapoznania sie z regulaminem i harmonogramem “4.impreza & evo Rally Sprint”.// 

   

   WSTĘP

  Definicja:  4. impreza & evo Rally Sprint jest popularną imprezą samochodową, o charakterze otwartej rywalizacji, dla członków Automobilklubu Ziemi Tyskiej, klientów 4Turbo Sp. z o.o. oraz zaproszonych gości – wyłącznie dla kierowców samochodów Subaru Impreza Turbo oraz Mitsubishi Lancer Evolution, zarówno nie posiadających jak i posiadających licencję sportu samochodowego. 4.impreza & evo Rally Sprint, zwany dalej „Imprezą”, zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Ramowym KJS.

  1. PROGRAM IMPREZY
  1.1. Otwarcie biura Imprezy – Tor testowy Fiat Auto Poland, 06.09.2009 r., godz. 07:00

  1.2. Odbiór administracyjny  – Tor testowy Fiat Auto Poland, 06.09.2009 r., godz. 7:00 - 09:20

  1.3. Badanie Kontrolne i odbiór administracyjny  – Tor testowy Fiat Auto Poland, 06.09.2009 r., godz. 7:30 - 09:30

  1.4. Odprawa uczestników oraz opublikowanie oficjalnej listy startowej – godz. 10:00
  1.5. Przejazdy zapoznawcze prób sportowych – godz. 10:30
  1.6. Start pierwszego uczestnika – godz. 11:30
  1.7. Meta pierwszego uczestnika – godz. 17:30
  1.8. Opublikowanie prowizorycznej klasyfikacji końcowej – godz. 18:00
  1.9. Ogłoszenie wyników oficjalnych i wręczenie nagród – godz. 18:30

  2.ORGANIZACJA I USTALENIA OGÓLNE

  2.1. Organizator:
  Automobilklub Ziemi Tyskiej
  ul. Budowlanych 90
  43-100 Tychy

   

  2.2. Na zlecenie:
  4Turbo Sp. z o.o.
  ul. Rzepakowa 1A
  40-541 Katowice

  tel. (032) 786 93 13

   

   

  2.3. Biuro Imprezy: Tor testowy Fiat Auto Poland, ul. Oświęcimska, Bieruń k./Tychów (woj. śląskie)

  2.4. Osoby funkcyjne Imprezy:

  Dyrektor Imprezy – Marcin Kobryń

  Dyrektor ds. sportowych – Grzegorz Michalski

  Kontakt z uczestnikami i przedstawiciel Zleceniodawcy – Grzegorz Dąbrowski, sprint@4turbo.pl, tel. 0 507 45 45 34
  Kierownik Badania Kontrolnego – Bogumił Hulist

  Jury Imprezy:

  -Przewodniczący: Ireneusz Miklaszewski

  -Członek: Waldemar Krześlak

  -Członek: Michał Ranik


  2.5. Rodzaj nawierzchni: 95% asfalt i 5% nawierzchnia ziemna; rodzaj szykan: z opon samochodowych, według regulaminu RSMP


  2.6. Przewidziane przejazdy: Po dwa przejazdy dwóch prób sportowych. Łączna długość trasy: ok. 12 km

   

  2.7. Załogę stanowi kierowca i pilot lub tylko kierowca. Pilot musi mieć ukończone 17 lat. Nie dopuszcza się dopisywania pilota do zgłoszenia po odbiorze administracyjnym oraz pokonywania prób sportowych bez pilota, jeśli taki był zgłoszony. Skład załogi do startu wszystkich prób musi być zgodny z kartą zgłoszenia podpisaną przez kierowcę i – jeśli występuje – pilota, przed Imprezą. 

  2.8. Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność i w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu lub szkód materialnych, w jakikolwiek sposób związanych z uczestnictwem w Imprezie, zrzekają się wszystkich roszczeń w stosunku do organizatora lub osób trzecich.

   


  3. ZGŁOSZENIE
  3.1. Procedura zgłoszeń:

  -prawidłowe wypełnienie i wysłanie karty zgłoszenia, dostępnej na stronie www.rallysprint.4turbo.pl w postaci formularza

  -wniesienie opłaty uczestnika wraz z ubezpieczeniem na konto:

  Automobilklub Ziemi Tyskiej

  ul. Budowlanych 90

  43-100 Tychy

  PKO BP O/TYCHY 33 1020 2528 0000 0102 0114 0524  

  (w tytule przelewu: 4. impreza & evo Rally Sprint imię i nazwisko kierowcy).

   

  Opłata uczestnika wraz z ubezpieczeniem:
  Od 06.08.2009 r. do 31.08.2009 r. – 250 zł (zawiera ubezpieczenie NNW załogi, obowiązujące w imprezie sportu samochodowego)

  Od 01.09.2009 r. do 04.09.2009 r. – 500 zł (zawiera ubezpieczenie NNW załogi, obowiązujące w imprezie sportu samochodowego)

   

  Zamknięcie listy zgłoszeń – 04.09.2009 r.

  W razie braku możliwości startu, dopuszcza się odstąpienie zgłoszenia i opłaty uczestnika wraz z ubezpieczeniem innemu uczestnikowi przed zamknięciem listy zgłoszeń.

  3.2. Maksymalna liczba zgłoszonych kierowców: 75 + 5 \\\"dzikich kart\\\", przyznawanych przez organizatora Imprezy.

  3.3. Podział i definicje klas:

   

  GT/WRX – Debiutant

  (samochód: Subaru Impreza GT lub Subaru Impreza WRX; kierowca: brak licencji sportu samochodowego – utraconej lub aktualnej, nie startował NIGDY w samochodowej imprezie sportowej z pomiarem czasu; ogumienie: dopuszczone do ruchu drogowego o minimalnej głębokości bieżnika 1.6 mm na wszystkich czterech kołach, zakaz stosowania koców grzewczych do opon).

   

  GT/WRX – Amator

  (samochód: Subaru Impreza GT lub Subaru Impreza WRX; kierowca: brak licencji sportu samochodowego – utraconej lub aktualnej, startował w samochodowej imprezie sportowej z pomiarem czasu; ogumienie: dopuszczone do ruchu drogowego o minimalnej głębokości bieżnika 1.6 mm na wszystkich czterech kołach, zakaz stosowania koców grzewczych do opon).

   

  GT/WRX – Pro

  (samochód: Subaru Impreza GT lub Subaru Impreza WRX; kierowca: dowolność w kwestii licencji sportu samochodowego; ogumienie: dowolne o minimalnej głębokości bieżnika 1.6 mm na wszystkich czterech kołach, możliwość stosowania koców grzewczych do opon).

   

  STI/EVO – Debiutant

  (samochód: Subaru Impreza STI lub Mitsubishi Lancer Evolution; kierowca: brak licencji sportu samochodowego – utraconej lub aktualnej, nie startował NIGDY w samochodowej imprezie sportowej z pomiarem czasu; ogumienie: dopuszczone do ruchu drogowego o minimalnej głębokości bieżnika 1.6 mm na wszystkich czterech kołach, zakaz stosowania koców grzewczych do opon).

   

  STI/EVO – Amator

  (samochód: Subaru Impreza STI lub Mitsubishi Lancer Evolution; kierowca: brak licencji sportu samochodowego – utraconej lub aktualnej, startował w samochodowej imprezie sportowej z pomiarem czasu; ogumienie: dopuszczone do ruchu drogowego o minimalnej głębokości bieżnika 1.6 mm na wszystkich czterech kołach, zakaz stosowania koców grzewczych do opon).

   

  STI/EVO – Pro

  (samochód: Subaru Impreza STI lub Mitsubishi Lancer Evolution; kierowca: dowolność w kwestii licencji sportu samochodowego; ogumienie: dowolne o minimalnej głębokości bieżnika 1.6 mm na wszystkich czterech kołach, możliwość stosowania koców grzewczych do opon).

   

  3.4. Uczestnik, który wypełnia kryteria zgłoszenia w klasie Debiutant lub Amator może zgłosić się w klasie Pro.

   

  3.5. Organizator dokona weryfikacji przyjętych zgłoszeń:

  -w klasie Debiutant pod kątem posiadania obecnie lub w przeszłości licencji sportu samochodowego oraz udziału uczestnika w imprezie sportu samochodowego z pomiarem czasu.

   

  -w klasie Amator pod kątem posiadania obecnie lub w przeszłości licencji sportu samochodowego.

   

  Podanie nieprawdziwych danych w karcie zgłoszenia spowoduje przeniesienie uczestnika do klasy Pro.

   

  3.5. Opony typu wyścigowy slick nie są dozwolone w Imprezie, również po wykonaniu na nich jakichkolwiek nacięć.

   

  3.6. Organizator zezwala na start dwóch kierowców jednym samochodem, w takim przypadku wymagane jest wysłanie zgłoszenia i wpłacenie opłaty uczestnika wraz z ubezpieczeniem przez każdego z kierowców.

  3.7. O kolejności startu decyduje lista startowa, opublikowana w biurze Imprezy po zakończeniu Badania Kontrolnego, z podanymi dokładnymi czasami wjazdu załogi na PKC.

   

  3.8. Nie zezwala się na start jednej załogi w dwóch klasach.

   

   

  4. REKLAMA

  4.1. Reklama na samochodzie musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności nie może zawierać treści obraźliwych czy mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich.


  4.2. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności do umieszczanie wszelkich form reklamy na całej trasie i terenie Imprezy. Wszelkie działania reklamowe muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez organizatora.

  4.3. Uczestnik jest zobowiązany do umieszczenia reklamy obowiązkowej na samochodzie, dostarczonej podczas Badania Kontrolnego, w sposób wskazany przez organizatora. Nie dopełnienie tego obowiązku spowoduje niedopuszczenie do startu w Imprezie.

   

  4.4. Numery startowe oraz reklamy z innych, poprzednich form rywalizacji sportowej muszą być usunięte z samochodu.

   

  5. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
  5.1. Dokumenty do okazania w trakcie odbioru administracyjnego:

  -prawo jazdy kat. B (oryginał)

  -dowód rejestracyjny (z aktualnym dopuszczeniem pojazdu do ruchu)

  -ważne ubezpieczenie OC samochodu

  -jeśli kierowca nie jest właścicielem samochodu: upoważnienie właściciela pojazdu do użytkowania w imprezie sportowej

  -dowód wpłaty opłaty uczestnika wraz z ubezpieczeniem


  6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
  6.1. Uczestnik zgłoszony do Imprezy zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania przepisom niniejszego regulaminu, komunikatom oraz poleceniom i instrukcjom wydawanym przez władze Imprezy.
  6.2. Pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia ze startu w Imprezie, każdy uczestnik zobowiązany jest do:
  - przedstawienia samochodu do badania kontrolnego w określonym przez organizatora czasie i miejscu
  - obecności na odprawie uczestników
  - umieszczenia na drzwiach bocznych-przednich oraz tylnej szybie dostarczonych przez organizatora numerów startowych a także reklamy obowiązkowej w miejscach wskazanych przez organizatora.

  - odbycia przez załogę zapoznania z trasą oraz przejazdu wszystkich prób sportowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa i kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi przednimi szybami bocznymi.

  -prędkość maksymalna podczas zapoznania z trasą wynosi 40 km/h.

  -prędkość maksymalna do poruszania się w parku serwisowym wynosi 15 km/h.

  7. BADANIA KONTROLNE
  7.1. Badanie kontrolne odbędzie się w na torze testowym Fiat Auto Poland, w dniu 06.09.2009 r. w godz. 07:30 – 09:30.
  7.2. W czasie badania kontrolnego samochód musi być prawidłowo oklejony numerami startowymi oraz reklamą obowiązkową organizatora.
  7.3. Samochód musi być sprawny technicznie, a kierowca zobowiązany jest przedstawić wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu i dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego po drogach publicznych.
  7.4. Samochód powinien być czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz posiadać czystą komorę silnika.
  7.5. Nie zgłoszenie się na badanie kontrolne w podanym czasie powoduje nie dopuszczenie do startu w Imprezie. W razie skierowania na BK-2 nie poddanie się mu zgodnie z poleceniami organizatora jest równoznaczne z wykluczeniem.

  8. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE IMPREZY

  8.1. Uczestnicy Imprezy są normalnymi użytkownikami dróg publicznych RP i muszą przestrzegać obowiązujących na tych drogach zasad i przepisów, w szczególności dotyczących ograniczenia prędkości (z wyłączeniem prób sportowych) a za ich naruszenie odpowiada osobiście kierujący pojazdem. Stwierdzone przez policję lub sędziów sportowych Imprezy przekroczenie przepisów kodeksu drogowego będzie karane:

   

  - za pierwsze przekroczeni: kara finansowa w wysokości 250 zł

  - za drugie przekroczenie: kara czasowa 5 minut karnych, doliczonych do łącznego czasu przejazdu prób sportowych

  - za trzecie przekroczenie: wykluczenie z Imprezy.

   

  W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami w ludziach, uczestnik Imprezy kierujący pojazdem obowiązany jest niezwłocznie zatrzymać pojazd, udzielić pomocy poszkodowanym, powiadomić Policję o zdarzeniu oraz pozostać na miejscu wypadku do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji.

   

  9. PRZEBIEG IMPREZY

  9.1. Kary za przewinienia na trasie prób sportowych:
  -za każdą 0,01 sekundy - 0,01 pkt. karnego
  -za przewrócenie lub przesunięcie słupka  - 5 pkt. karnych (5 sekund)
  -za falstart – 5 pkt. karnych (5 sekund)
  -za przekroczenie mety STOP -  5 pkt. karnych (5 sekund)
  -za przejazd trasy próby sportowej niezgodnie z jej kierunkiem lub nieukończenie próby sportowej - dyskwalifikacja

  9.2. Kara za niesportowe zachowanie  na trasie prób sportowych lub na terenie Imprezy: dyskwalifikacja

  10. NAGRODY
  10.1. Za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Imprezy: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), płatne przelewem na konto bankowe zwycięzcy do dnia 06.10.2009 r. przez 4Turbo Sp. z o.o. - zleceniodawcę organizacji Imprezy. Stosowny podatek od nagrody zostanie potrącony w momencie wykonywania przelewu na konto zwycięzcy.

   

  10.2. Zwycięzca w klasyfikacji generalnej Imprezy otrzymuje puchar przechodni, który pozostaje w jego dyspozycji do czasu kolejnej edycji Imprezy lub ich bezpośredniej formy kontynuacji. Zdobywca pucharu przechodniego jest zobowiązany do jego zwrotu, na koszt 4 Turbo Sp. z o.o., na minimum dwa tygodnie przed kolejną edycją Imprezy lub ich bezpośredniej formy kontynuacji.

   

  10.3. Nagrodami we wszystkich sześciu klasach za miejsca I-III są bony zakupowe do sklepu prowadzonego przez 4 Turbo Sp. z o.o. oraz puchary okolicznościowe:

  -I miejsce: bon zakupowy o wartości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych)

  -II miejsce: bon zakupowy o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych)

  -III miejsce: bon zakupowy o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych)

   

  10.4. Bony zakupowe są ważne do dnia 06.10.2009 r., nie podlegają wymianie i nie łączą się z dotychczasowymi rabatami ich posiadacza w sklepie prowadzonym przez 4 Turbo Sp. z o.o.

   


  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  11.1. Wszelkich napraw samochodów można dokonywać tylko na wyznaczonym obszarze parku maszyn.
  11.2. W przypadku dokonywania napraw w których wystąpi konieczność wymiany czy uzupełnienia płynów, olejów czy paliwa musi się to odbyć na udostępnionej przez organizatora macie izolacyjnej. W przypadku braku zastosowania się do niniejszego wymogu, organizator ma prawo nałożyć karę w wysokości 1 000 zł za każdy potwierdzony przypadek.

  11.3. Tankowanie samochodów może odbywać się wyłącznie w wydzielonej przez organizatora strefie tankowania. W przypadku braku zastosowania się do niniejszego wymogu, organizator ma prawo nałożyć karę w wysokości 1 000 zł za każdy potwierdzony przypadek.
  11.4. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie ZSS Imprezy.
  11.5. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu , jak również za spowodowanie przez uczestników pośrednio lub bezpośrednio szkody, straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
  11.6. W sprawach nie objętych regulaminem obowiązuje regulamin SMT Automobilklubu Ziemi Tyskiej, oraz regulamin ramowy KJS.
  11.7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których to zmianach informacje podane będą komunikatami na oficjalnej stronie internetowej Imprezy oraz w trakcie ich trwania na oficjalnej tablicy ogłoszeń.

   

  12. KARY

  12.1. Spóźnienie na start powyżej 15 minut - wykluczenie

  12.2. Za każdą rozpoczętą minutę wcześniejszego wjazdu na PKC - 1 minuta

  12.3. Za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia na PKC - 10 sekund

  W razie wcześniejszego lub późniejszego wjazdu na PKC załoga kontynuuje Imprezę w nowym czasie. Spóźnienia nie są odrabiane.

  12.4. Dopuszczalny limit spóźnień: 30 minut

  12.5. Kary za przekroczenia drogowe jak w pkt. 8.1

  12.6. Za przewrócenie lub przesunięcie słupka podczas próby - 5 pkt. (5 sekund)

  12.7. Za nieprawidłowe pokonanie próby – Taryfa

  Taryfa – „T” - jest to 150% czasu najszybszego przejazdu kierowcy w klasie na danej próbie. Powyższą zasadę stosuje się w przypadku przejazdu próby przez uczestnika w czasie gorszym niż 150% czasu zwycięzcy w klasie.

  Jeśli w klasie uczestniczy tylko jeden kierowca, to podstawą do naliczania taryfy jest średnia z czasów klas bezpośrednio wyższej i niższej. Jeśli zastosowanie tego kryterium będzie niemożliwe, wówczas stosowany będzie czas z klasy wyższej.

  W przypadkach, gdy i to kryterium nie może być zastosowane, decyzję podejmie ZSS Imprezy.

  12.8. Zgubienie karty drogowej - wykluczenie

  12.9. Własne poprawki i notatki na karcie drogowej - wykluczenie

  12.10. Przewożenie pasażerów w czasie Imprezy - wykluczenie

  12.11. Kara za popełnienie Startu przedwczesnego - 5 pkt.

  Start przedwczesny jest to zarówno „start lotny” jak i wystartowanie przed sygnałem startera. Kierowcy i pojazd są podporządkowani poleceniom Startera.

  12.12. Cofanie samochodu na mecie próby jest zabronione i spowoduje wykluczenie z Imprezy.

   

  Dyrektor Imprezy

   

  /-/ Marcin Kobryń

   


  Galeria zdjęć:

  • Regulamin i harmonogram Rally Sprint
  • Regulamin i harmonogram Rally Sprint
  • Regulamin i harmonogram Rally Sprint